Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.fietsenhandeljoure.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fietsenhandel Joure . In deze algemene voorwaarden staat aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website aangeboden wordt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietsenhandel Joure is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fietsenhandel Joure.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fietsenhandel Joure te mogen claimen of te veronderstellen.

Fietsenhandel Joure streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met beperkte vorm (zie garantiebepalingen) van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fietsenhandel Joure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fietsenhandeljoure.nl op deze pagina.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Fietsenhandel Joure | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel